19. januar 2023

Generalforsamling 2023

Med 30 af 72 medlemmer til stede, må der siges at være god opbakning om DMP!


Og de 30 fik en hyggelig og konstruktiv generalforsamling torsdag 19. januar i Restaurant Spisehuset i Magstræde, København.

Grethe Andersen æresmedlem
DMP’s tidligere formand Grethe Andersen blev udnævnt til æresmedlem: – Jeg er helt overvældet! lød hendes overraskende kommentar.


Og på bestyrelsens vegne begrundede Helle Brønnum Carlsen udnævnelsen med bl.a. disse ord:
– Du blev vores allesammens mor: streng, men retfærdig og opdragende.


Helle Brønnum Carlsen glædede sig over den tid, de sammen havde siddet i bestyrelsen, fordi den var præget af et højt aktivitetsniveau:
– Hvis ikke du havde taget over den gang, så tror jeg ikke vi havde eksisteret i dag …

Bettina Buhl i bestyrelsen
Bestyrelsen blev også udvidet med et ekstra medlem: Museumsinspektør Bettina Buhl fra Det Grønne Museum på Djursland.


Og dét passer så fint i tråd med, at bestyrelsen i forvejen arbejder med planer om at få skabt mere aktivitet i Jylland og på Fyn – både for de nuværende medlemmer og får potentielle medlemmer.


Fra bestyrelsen vil Bettina Buhl og Mikkel Wejdemann arbejde på at styrke dette arbejde, og på generalforsamlingen meldte disse sig til også at bidrage: Torben Blok, Nana Balle og Charlotte Hedegaard. 

Kontingentet sættes op
Da DMP i 2022 havde mange udskiftninger i bestyrelsen, var der hurtig enighed om, at det handler om at få sparket liv i foreningen, som helt klart har en berettigelse:
Aktivitetsniveauet blev sat op – som det bl.a. kan ses i Eventdagbogen her på siden – der blev gjort fremstød for flere medlemmer; hvilket resulterede i 20 nye medlemmer i 2022, og der blev fokuseret på at skabe samarbejde med andre aktører på den gastronomiske scene.


For bestyrelsen er der disse røde tråde:
·  At åbne døre for medlemmerne

·    At give ny viden

·      At styrke netværket, så medlemmerne også kan få kommercielle aftaler ud af det.

 

Det høje aktivitetsniveau skal fortsætte, og derfor blev det besluttet at sætte det beskedne kontingent op fra 275 kroner til 500 kroner.

Og som bestyrelsesmedlem Anette Eckmann begrundede det:
– Kontingentet er på mange måder en super god investering: Udover kort til INCO og medlemskortet, som giver adgang mange steder, så giver DMP typisk et tilskud på 100 kroner til de arrangementer, I deltager i.
Du skal betale via DMP’s Facebookside – så hold øje med et opslag.


Kasserer Kirsten Høgh Fogt kunne fremlægge et regnskab med indtægter på knapt 50.000 kroner og et overskud på knapt 8.000 kroner.

Budgettet for 2023 kalkulerer med et underskud på 14.200 kroner på grund af investering i denne nye hjemmeside.

Kommunikationen styrkes
Bestyrelsesmedlem Erling Madsen præsenterede en næsten færdig udgave af den nye hjemmeside, som har haft høj prioritet i bestyrelsen: 
– Det er vigtigt, at vi har et visitkort, som præsenterer foreningen: Både over for potentielle medlemmer og samarbejdspartnere – men i høj grad også for medlemmerne. Hjemmesiden skal være et sted, hvor alle med interesse i den gastronomiske verden kan hente inspiration, sagde han.


Derfor er der også lagt en plan for, hvordan indholdet stille og roligt vil blive styrket i årets løb – samt suppleret med et nyhedsbrev.


I det hele taget sættes der fut i kommunikationen: DMP styrkes med den nye hjemmeside og nyhedsbrevet, og samtidig neddroslet aktiviteterne på Facebook, men optrappes på Instagram.


På generalforsamlingen gjorde snakken om de nye tiltag at 5 medlemmer fluks meldte sig til et SoMe-udvalg – og bestyrelsen vil koordinere indsatsen med udvalget, som består af Camilla Bojsen-Møller, John Kjerrumgaard, Philippa Lipsius, Marion Huijink og Inge Skovdal.

Erling Madsen, januar 2023

 

 

 

 

Æresmedlem
Grethe Andersen - nyt æresmedlem af DMP. (Foto: Erling Madsen).