7. marts 2024

Generalforsamling 2024

Camilla Bojsen-Møller vender tilbage til bestyrelsen for DMP – og denne gang som formand.

Det lå klart efter DMP’s generalforsamling i aftes torsdag 7. marts på Espehus Kro i Rødovre.

Hun blev på generalforsamlingen forslået af Hanne Castenschiold og det betød, at der var kampvalg med bestyrelsens kandidat, næstformand Erling Madsen, som blev foreslået af Helle Brønnum Carlsen.


Camilla Bojsen-Møller fik 31 stemmer, Erling Madsen 5 og 1 var blank.

Begge kandidater sagde inden afstemningen, at de vil fortsætte det arbejde og den linje, som er lagt af bestyrelsen; dvs. flere aktiviteter og flere medlemmer.

Camilla Bojsen-Møller efterfølger Povl Lønberg, som havde ønsket at stoppe efter 2 år.

Lars Hjorth havde også valgt at stoppe efter to år, og han blev efterfulgt af Lisbeth Wassmann Hjertebjerg.

Den øvrige bestyrelse plus revisor Gitte Kuhne Plambek blev genvalgt.
 
Vestdanmark godt med
11 stemmer var via fuldmagt og 20 medlemmer var mødt op på Espehus Kro og som noget nyt var der samlet 6 medlemmer i Aarhus, som fulgte med via weblink – og det er en klar udløser af strategien:

– Ét af de store indsatsområder i bestyrelsen er at styrke foreningen i det jyske og vi har fået flere arrangementer placeret vest for Storebælt, noterede Povl Lønberg i beretningen.

Han glædede sig over, at selv om der har været nogle få udmeldelser, så er medlemstallet det seneste år vokset fra 72 til 81; primært med vækst i Jylland, hvor der nu er 17 medlemmer.
Men det er stadig sådan, at 80 % af medlemmerne bor øst for Storebælt.
 
Flere medlemmer, øget aktivitet
Kasserer Kirsten Høgh Fogt kunne fremlægge et regnskab, der viste et underskud på 17.000 kroner, men det skyldes primært at fakturaen for den nye hjemmeside – som var budgetteret i 2022 – først kom i 2023.

Glædeligt er, at de flere medlemmer har betydet højere kontingentindtægter end budgetteret og samtidig har medlemmerne i højere grad en budgetteret meldt sig til arrangementer, hvor de skulle betale. Det skal bemærkes, at DMP har givet et tilskud til deltagelsen i 3 arrangementer i 2023.
 
Større synlighed
Ved indgangen til Espehus Kro stod de 2 nye roll-up’er, som DMP har fået lavet til brug ved arrangementer, hvor DMP bliver synlig.

De er doneret af Lars Hjorth, som har lavet dem i samarbejde med Erling Madsen.
 
Erling Madsen, marts 2024

Camilla Bojsen Moeller
Camilla Bojsen-Møller – ny formand for Danske Madpublicister. (Foto: Erling Madsen).
Povl Lønberg – aflagde sin sidste beretning som formand. Her med de to nye rollup’er, der præsenterer DMP. (Foto: Erling Madsen).
Lisbeth Wassmann Hjertebjerg – nyt medlem af bestyrelsen.